horni pruh horni pruh pracoviště Lampa
aktualne
  • Rušíme pracoviště Lampa

  • Milí klienti a návštěvníci lužáneckého pracoviště Lampa!
    Z technických důvodů musíme prakticky okamžitě ukončit pedagogickou činnost v našem objektu v "buňkách" na Kyjevské ulici. Tato celá léta provizorní stavba sloužila několik desetiletí výtečně k nejrůznějším bohulibým aktivitám dětí a mládeže, ale bohužel již dále nezískala výjimku pro další provoz. Téměř přímo pod budovou vede do Brna plyn a podle současné legislativy nelze nerespektovat ochranné pásmo plynovodu. Všem lužáneckým lidem je to nesmírně líto, ale tuto záležitost je nutno respektovat.
    Proto jsem rozhodl o ukončení pedagogické činnosti v této budově ke konci prvního pololetí školního roku, tedy k 31.lednu 2012. Prakticky všechny činnosti pro děti, mládež i pro dospělé budou zachovány a nabízíme Vám je v okolních lužáneckých pracovištích. Podrobnosti se účastníci již dozvěděli prostřednictvím svých vedoucích. V případě potřeby se s důvěrou obracejte na vedoucího pracoviště pana Františka Serbuse, tel. +420 603 194 024, e-mail frodo@luzanky.cz. Děkuji desítkám dobrovolných i profesionálních vedoucích, kteří v uplynulých třiceti letech nabízeli v těchto (sice provizorních, zato obdařených zvláštním geniem loci) prostorách dětem a mladým lidem radost, štěstí i poznání za jejich práci a věřím, že ti dnešní v této práci budou pokračovat na jiných místech Lužánek se stejným zápalem a stejně úspěšně.
    Ing. Milan Appel - Mikin, ředitel Lužánek
  trhanec
SVČ Lužánky • pracoviště Lampa, e-mail: lampa@luzanky.cz
 
pracoviště: Lidická - Lesná - Lány - Labyrint - Lávka - Lata - Lampa - Legato - Lyska - Louka - Linka - Liška
základny: TZ Kozí Horka - RS Lorien Nekoř